++ ยินดีต้อนรับ ++ สู่โรงเรียนทุ่งแฝกพิทยาคม ต.วังลึก อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี 72130
 

รอบรู้อาเซียน
 
 
สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกาษาขั้นพื้นฐาน
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ


 
 
 
  


  ข่าว ประชาสัมพันธ์

- ประกาศ โรงเรียนทุ่งแฝกพิทยาคม เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง วิชาเอกภาษาไทย
- ประกาศ โรงเรียนทุ่งแฝกพิทยาคม เรื่อง การดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีและประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
 -
ประกาศโรงเรียนทุ่งแฝกพิทยาคม เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน
โรงเรียนทุ่งแฝกพิทยาคม
 - Announcement of The Thungfaekphitthayakhom school Subject : Declaration of Integrity Intent

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

   ผลงานและเอกสารเผยแพร่

   
การเรียนรู้ศตวรรษที่ 21
โดย ครูสมพร เกตสุวงษ์
พระราชบัญญัติ
คุ้มครองผู้สุขภาพผู้ไม่สูบบุหรี
    
 

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม คลิก>>>