ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ โรงเรียนทุ่งแฝกพิทยาคม

ประกาศเรื่อง การงดรับและให้ของขวัญในเทศกาลปีใหม่หรือโอกาสอื่นใด

เพิ่มเติม

เรื่อง การดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีและประกาศกระทรวงศึกษาธิการ

เพิ่มเติม

ประกาศโรงเรียนทุ่งแฝกพิทยาคม เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน
โรงเรียนทุ่งแฝกพิทยาคม

เพิ่มเติม


โรงเรียนทุ่งแฝกพิทยาคม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี
409 หมู่ 11 ตำบลวังลึก อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี

เกี่ยวกับเรา
  • ประวัติความเป็นมา
  • ข้อมูลบุคลากร
ติดต่อเรา

อีเมล์ : admintfk@tfk.ac.th

โทรศัพท์ : 035-681251

 

เครือข่ายสังคมออนไลน์